Mhd. Gesamtlemmaliste/Belegarchiv
ABCDEF s.VGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
r – rāde
rade – rām-ge-var
rāmic – rappe1
rappe2 – rāten
raten-krūt – rātsal
rātsalen – ręʒen
ręʒer-pulver – rėb-knėht
rėb-lźhen – rźch-garn
rźch-geiʒ – rede-līcheit
rede-līches – refier
refloit – rėgen-mantel
rėgen-molle – rėhtegen
rėhtegen – rėht-verkźre
rėht-versmęher – reinec-līche
reinegen1 – reise-lich
reise-līche – reiter1
reiter2 – relle
rellen – rennevenlīn-vüerer
renne-wagen – reseme
resīn – Rhabarbar
rhetorica – rīch-gevar
rīch-heit – riemen-stėchen
      rīch-heit stF.
      rich-lich Adj.
      rīch-līche stF.
      rīch-līche Adv.
      rīch-lōs Adj.
      rīch-man stM.
      richse swF.
      rīch-sinnec Adj.
      rīch-stat stF.
      rīch-strāʒe F.
      rīch-tage swM.
      rīch-tuom stM.
      rīch-var Adj.
      rickeln swV.
      ricken stN.
      ricken1 swV.
      ricken2 swV.
      ric-seil stN.
      ric-sloʒ stN.
      rīdel stM.
      rīdel stMN.
      rīdelen swV.
      rīden stN.
      rīden stV.
      rīden swV.
      rideren swV.
      ridewanz stM.
      ridewanzel stM.
      ridewanzen swV.
      ridieren swV.
      ridwen swV.
      riebe F.
      riech Adj.
      rieche F.
      riecheln swV.
      riechen stN.
      riechen stV.
      riech-lich Adj.
      riechunge stF.
      riefen swV.
      rieme1 swM.
      rieme2 swM.
      riemelīn stN.
      rieme-linc stM.
      riemen swV.
      riemen-āder swF.
      riemen-loch stN.
      riemen-mecher stM.
      riemen-snīder stM.
      riemen-stėchen stN.
riemen-stėcher – rige
rige – riht-man
rihtnus-brief – rinc-wīte
rinde – Rīn-franke
ringe – rinne-wagen
rinne-wīn – rise1
rise2 – rīte-banc
ritec – ritter-buoch
ritter-dinc – ritzel
ritzel – riuwe-bėrnde
riuwec – riʒ, -tzes
rīʒen – roder?
roderer – Ronenc
Rones – rösch-līche
Röschlīn – rōsen-munt
rōsen-muoter – ros-knabe
ros-knėht – rostern
rostes-halp – rœtelīn
rœtelinc – rōt-ruor
rotruwange – rouch2
rouche – Roup-vater
Roup-vruht – rücke-brėt
ruckec – rüegęrinne
rüegāt – ruf
rufelīn – rūn
rūnęre – ruoben-gėlt
ruoben-grebel – ruome-wāt
ruom-heit – ruoʒ-var
ruoʒ-var – rūte2
rūte3 – rūʒunge

   rīch-heit - riemen-stėchen    


rīch-heit stF. (240) BMZ Lexer Findeb. Findeb.
rich-lich Adj. (1) Lexer BMZ Findeb.
rīch-līche stF.
rīch-līche Adv.
rīch-lōs Adj. (1) Lexer BMZ
rīch-man stM. Lexer Lexer-Nachtr. Findeb.
richse swF. Lexer
rīch-sinnec Adj. Lexer
rīch-stat stF. Lexer BMZ BMZ
rīch-strāʒe F. Lexer
rīch-tage swM. Lexer
rīch-tuom stM. (153) Lexer BMZ Findeb.
rīch-var Adj. Findeb.
rickeln swV. Lexer
ricken stN. Lexer
ricken1 swV. Lexer BMZ Findeb.
ricken2 swV. Lexer
ric-seil stN. (1) Lexer BMZ
ric-sloʒ stN. Lexer
rīdel stM. Lexer Findeb.
rīdel stMN. (1) Findeb.
rīdelen swV. Lexer
rīden stN. Lexer Findeb.
rīden stV. (10) Lexer BMZ Findeb.
rīden swV. Lexer BMZ
rideren swV. Lexer BMZ
ridewanz stM. Lexer BMZ BMZ BMZ Findeb.
ridewanzel stM. Lexer
ridewanzen swV. Lexer BMZ Findeb.
ridieren swV. (2) Lexer BMZ Findeb.
ridwen swV. Lexer BMZ
riebe F. Lexer
riech Adj. Lexer BMZ Findeb.
rieche F. (1)
riecheln swV. Lexer
riechen stN. Lexer BMZ Findeb.
riechen stV. (67) Lexer Lexer-Nachtr. BMZ Findeb.
riech-lich Adj. Findeb.
riechunge stF. Findeb.
riefen swV. Lexer BMZ
rieme1 swM. Lexer BMZ Findeb.
rieme2 swM. (61) Lexer BMZ Findeb.
riemelīn stN. Lexer BMZ
rieme-linc stM. Findeb.
riemen swV. (1) Lexer Lexer-Nachtr. BMZ Findeb.
riemen-āder swF. Lexer
riemen-loch stN. Lexer
riemen-mecher stM. Lexer
riemen-snīder stM. Lexer
riemen-stėchen stN. Lexer